İSTENEN BELGELER

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TALEP EDİLEN BELGELER
 • Başvuru formu https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linkinden on-line olarak doldurulup çıktı alınacaktır
 • Pasaportun aslı ile fotoğraflı ve son giriş sayfası fotokopisi
 • T.C. vatandaşının nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Yabancı şahsın 4 adet biometrik fotoğrafı
 • T.C. vatandaşının 2 adet fotoğrafı
 • Evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • T.C. vatandaşının adli sicil kaydı ( Resmi Kurum İçin)
 • Aylık Gelir Belgesi ( T.C. vatandaşının son aya ait maaş bordrosu)
 • Adresli-vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Harç makbuzlarının aslı
 • T.C vatandaşının SGK provizyon veya işe giriş bildirgesi ya da özel sağlık sigortası ( eşlerin her ikisi de sağlık sigortası kapsamında olmalıdır)
 • Önceki ikamet tezkeresi fotokopisi ( uzatma başvurularında)
 
Not: İlk müracaat sırasında eşler şahsen hazır bulunmalıdır.
Not: Uzatma başvurularında yukarıdaki belgeler hazırlanıp PTT yoluyla da müdürlüğümüze ulaştırılabilir.
 
 
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TALEP EDİLEN BELGELER
 
 • Başvuru formu https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linkinden on-line olarak doldurulup çıktı alınacaktır
 • Pasaportun aslı ile fotoğraflı ve son giriş sayfası fotokopisi
 • Yabancı öğrencinin 4 adet biometrik fotoğrafı
 • Öğrenci belgesi ( aslı)
 • Burs alıyorsa burs belgesi
 • SGK provizyon belgesi veya özel sağlık sigortası ( uzatma başvurularında)
 • Yerleşim yerini gösterir belge ( Yurt Müdürlüğünden alınan yazı, kira kontratı vb.)
 • Önceki ikamet tezkeresi fotokopisi ( uzatma başvurularında)
 • Harç Makbuzunun aslı ( ikamet tezkeresi satış bedeli)
Not: Uzatma başvurularında yukarıdaki belgeler hazırlanıp PTT yoluyla da müdürlüğümüze ulaştırılabilir.

Kayıt: 26.11.2015
Güncelleme:3.2.2016
Paylaş
WS05