Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri
1- Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak,

2- Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

3- Genel Müdürlük personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

4- Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak,

5- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek,

6- Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek,

7- Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarının üçüncü ülke vatandaşları ile vatansız kişilere ilişkin hükümlerini yürütmek,

8- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 


Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde aşağıdaki çalışma grubu başkanlıkları bulunmaktadır:

1- Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanlığı

2- AB ve Avrupa Ülkeleri Çalışma Grubu Başkanlığı

3- Dış İlişkiler Çalışma Grubu Başkanlığı

4- Uluslararası Kuruluşlar Çalışma Grubu Başkanlığı

5- Göç Süreçleri Çalışma Grubu Başkanlığı

6- Tercüme Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanlığı

7- Geri Kabul Çalışma Grubu Başkanlığı

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:11.5.2017
Paylaş
WS05